Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opiekunowie naukowi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista opiekunów naukowych

Informacje o proponowanej przez tutorów tematyce na poszczególnych kierunkach umieszczone są poniżej na tej stronie. Są one uzupełniane i aktualizowane na bieżąco - wszystkich, którzy uznają, że informacja na poniższej liście jest nieaktualna lub niekompletna prosimy o przesłanie emaila do Sekretarza Rady Programowej w celu dokonania uzupełnień.

Niektórzy tutorzy przesłali dodatkowe informacje dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia opieki nad studentem. Wiadomości te są dostępne pod linkiem na imieniu i nazwisku tutora.

Informacje o Tutorach według kierunków studiów

Obserwatorium Astronomiczne, Fort Skała  
30-244 Kraków, ul. Orla 171; 
telefon: centrala 12 6238 620, sekretariat 12 6238 629
fax: 12 425 1318
e-mail:sekr@oa.uj.edu.pl
http://www.oa.uj.edu.pl

 


Dr hab. Łukasz Stawarz, prof. UJ
e-mail: stawarz< AT >oa.uj.edu.pl, tel.12-6238650
Proponowana tematyka: Fizyka kosmicznych źrodeł promieniowania i cząstek wysokich energii, w tym: (1) teoria procesów radiacyjnych i przyśpieszania cząstek w namagnetyzowanej plaźmie kosmicznej, (2) generowanie cząstek wysokoenergetycznych na falach uderzeniowych w Układzie Słonecznym, (3) ewolucja promieni kosmicznych w ośrodku międzygwiazdowym Galaktyki i galaktyk gwiazdotwórczych typu starburst, (4) generacja relatywistycznych dżetów (strug) w jądrach galaktykach aktywnych przez supermasywne czarne dziury, (5) kosmologiczna ewolucja supermasywnych czarnych dziur i galaktyk aktywnych, (6) struktura relatywistycznych dżetów i ich oddziaływanie z otaczającym ośrodkiem międzygwiazdwym i międzygalaktycznym, (7) procesy nietermiczne w ośrodku gromad galaktyk.

Dr hab. Sebastian Szybka, prof. UJ
e-mail: sebastian.szybka< AT >uj.edu.pl, tel. tel.12-6238640, pok.15 (Nowy Budynek)
Proponowana tematyka: Czarne dziury, niejednorodne modele kosmologiczne, ścisłe rozwiązania równań Einsteina.

Wydział Biologii
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7; 
telefon: 12-664-67-55,
http://www.biologia.uj.edu.pl 

Instytut Botaniki
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków
telefon: +48 12 664-67-95
http://www.ib.uj.edu.pl/start


Instytut Nauk o Środowisku
Adres: Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
telefon: + 48 12 664 51 22, faks: + 48 12 664 69 12
www.eko.uj.edu.pl


Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
telefon: +48 12 664 50 07; faks: +48 12 664 51 01
http://www.izibb.binoz.uj.edu.pl/jednostka/sekretariat

 

Prof. dr  hab. Monika Brzychczy-Włoch
e-mail: mbrzych< AT >cm-uj.krakow.pl, Collegium Medium, Wydział Lekarski, Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii, katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, 31-121 Kraków,II piętro, pokój: 212, tel.: 12-633-63-77 wew. 2414  
Proponowana tematyka: Molekularna charakterystyka szczepów z rodzajów Staphylococcus oraz Streptococcus izolowanych z zakażeń z uwzględnieniem czynników patogenności oraz determinant oporności.

Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska
e-mail: Magdalena.chadzinska< AT >uj.edu.pl, Zakład Immunologii Ewolucyjnej, pok. 3.126, tel.: 12-664-5068 
Proponowana tematyka: ewolucja odporności, biologia makrofagów i neutrofili, interakcje układu odpornościowego i neuroendokrynnego. 

Prof. dr hab. Andrzej Falniowski
e-mail: andrzej.falniowski< AT >uj.edu.pl, IZ, tel.: 12-633-63-77 wew. 2414  
Proponowana tematyka: filogeneza i ewolucja molekularna i morfologiczna mięczaków,  techniki numeryczne w

Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
e-mail: m.grodzinska-jurczak< AT >uj.edu.pl, Instytut Nauk o Środowisku, Gronostajowa 7, pok. 3.1.15 tel.: 12-664 5202  
Proponowana tematyka:
Edukacja środowiskowa i ekologiczna, w szczególności: poziom wiedzy i świadomości środowiskowej - w tym dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi - wśród dorosłych, młodzieży i dzieci; wdrażanie zasad racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w społeczeństwie, społeczne aspekty ochrony przyrody, rozwiązywanie konfliktów w zarządzaniu ochroną przyrody, Natura 2000 - wdrażanie w Polsce; kształcenie w zakresie edukacji środowiskowej i ekologicznej w systemie formalnym i nieformalnym, aktywne metody nauczania.  

Dr Anna Jabłońska
e-mail: anna.jablonska< AT >uj.edu.pl, IZ, pok. 2.111 tel.: 12- 664-50-89  
Proponowana tematyka: zoologia bezkręgowców.  

Dr hab. Mariusz Jaglarz, prof. UJ
e-mail: m.jaglarz< AT >uj.edu.pl, IZ, pok. 411 tel.: 12-633-63-77 wew. 2640 lub 012 663 2640  
Proponowana tematyka: oogeneza i wczesny rozwój zarodkowy; rozwój linii płciowej; filogeneza bezkręgowców.  
 

Dr hab. Stanisław Knutelski
e-mail: s.knutelski< AT >uj.edu.pl, IZ, pok. 3.31 tel.: 12-664-64-50  
Proponowana tematyka: faunistyka; ochrona środowiska; ochrona przyrody; bioróżnorodność; systematyka; filogeneza; filogeografia; modele rozmieszczenia; bazy danych o bioróżnorodności; ekologia; biogeografia. 

Prof. dr hab. Paweł Koteja
e-mail: pawel.koteja< AT >uj.edu.pl, INŚ (Gronostajowa 7), Zespół‚ Fizjologii Ewolucyjnej, pok. 3.2.7, tel.: 12-664-52-09  
Proponowana tematyka: biologia-ekologia; ewolucyjna i ekologiczna fizjologia zwierzą…t; fizjologia ewolucyjna; laboratoryjne eksperymenty ewolucyjne.  

Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
e-mail: ryszard.laskowski< AT >uj.edu.pl, INŚ, pok. 2.1.2 tel.12-663-51-32
Proponowana tematyka: Ekotoksykologia. 


Prof. dr hab. Marian H. Lewandowski
e-mail: marian.lewandowski< AT >uj.edu.pl, http://neurochrono.iz.uj.edu.pl
Instytut Zoologii, pok. 0.30, tel.: 12-664-533-73 
Proponowana tematyka: zegar biologiczny, rytmika okołodobowa, fizjologia układu nerwowego, w szczególności mózgowia, a w nim struktur i projekcji niespecyficznych oraz ich udział w reakcji wzbudzenia mózgowia i neuronalnym mechanizmie zegara biologicznego ssaków. Stosowane techniki badań: okołodobowa rejestracja rytmów biologicznych, elektrofizjologiczne rejestracje aktywności neuronów metodą in vivo, in vitro i patch clamp oraz immunocytochemia.

Dr hab. Piotr Łukasik
e-mail: p.lukasik< AT >uj.edu.pl, Instytut Nauk o Środowisku ul. Gronostajowa 7, pokój 3.2.8, tel. (12) 664 5195,www: symbio.eko.uj.edu.pl.
Proponowana tematyka:  W Zespole Ewolucji Symbioz zajmujemy się badaniem różnorodności, ewolucji i funkcji mikroorganizmów związanych z owadami. Realizowane przez nas projekty dotyczą m.in. (1) bakterii
o najmniejszych genomach i najszybszym tempie ewolucji ze wszystkich znanych organizmów; (2) transmisji bakterii symbiotycznych pomiędzy gatunkami gospodarzy; i (3) roli mikroorganizmów symbiotycznych w adaptacji owadów do zmian środowiskowych. W badaniach korzystamy przede wszystkim z wysokoprzepustowych technik sekwencjonowania DNA i bioinformatycznej analizy danych, ale prowadzimy też prace w terenie, rozwijając program badawczy m.in. na Grenlandii i Madagaskarze.

Dr hab. Agnieszka Polit, prof. UJ
e-mail: a.polit< AT >uj.edu.pl, Zakład Biochemii Fizycznej, pok. 2.01.20, tel 12-664-6156
Proponowana tematyka: Mechanizmy przekazu informacji zachodzące z udziałem białek G i sprzężonych z nimi receptorów transbłonowych z rodziny GPCR; kaskady sygnałowe. Rola lipidów i białek w procesach tworzenia i działania w błonach komórkowych platform sygnalizacyjnych.

Prof. dr hab. Joanna Rutkowska
e-mail: joanna.rutkowska< AT >uj.edu.pl, Instytut Nauk o Środowisku, Zespół Ekologii Populacyjne, pok. 3.2.18 tel.:12-664 51 99
Proponowana tematyka: Ekologia ewolucyjna; badania eksperymentalne na ptakach Taeniopygia guttata oraz meta-analiza i systematyczna synteza naukowa.


Prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
e-mail: zuzanna.setkowicz-janeczko< AT >uj.edu.pl, IZ, pok. 618 tel.: 12-633-63-77 wew. 2465
Proponowana tematyka: neuroprotekcja; reakcja tkanki mózgowej na uszkodzenia; epilepsja i wpływ promieniowania jonizującego na rozwój mózgu.  

Dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ
e-mail: aneta.slomka< AT >uj.edu.pl, WB, Instytut Botaniki, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, pok. 2.20   tel.:
12 664 50 20
Proponowana tematyka: Rośliny: ewolucja, zmienność i zróżnicowanie genetyczne, procesy fizjologiczne, wpływ metali ciężkich, badania in vivo i in vitro. 

Prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz
e-mail: teresa.szklarzewicz< AT >uj.edu.pl, IZ, pok. 2.112, tel. 664-50-94
Proponowana tematyka: biologia rozwoju; biologia komórki; filogeneza bezkręgowców.  

Dr Zbigniew Tabarowski, prof. UJ
e-mail: zbigniew.tabarowski< AT >uj.edu.pl, IZ, pok. 018 tel.: 12-633-63-77 wew. 2403  
Proponowana tematyka: fizjologia zwierząt; hematologia; związki hematopoezy z autonomicznym układem nerwowym; unerwienie narzłdów limfatycznych; neuroimmunologia. 


Prof. dr hab. Katarzyna Turnau
e-mail: katarzyna.turnau@uj.edu.pl, Instytut Nauk o Środowisku ul. Gronostajowa 7, pok. 3.0.17
el: 12 664-51-55
Proponowana tematyka: Nanonawozy; interakcje mikroorganizmów a wychwyt CO2; symbiozy mikroorganizmów z roślinami

Dr hab. Dominika Włoch-Salamon
e-mail: dominika.wloch-salamon< AT >uj.edu.pl, Instytut Nauk o Środowisku, Zespół Genetyki Ewolucyjnej, pok. 2.2.1 tel.: 12-664 51 35
Proponowana tematyka: Ewolucja eksperymentalna; Socjmikrobiologia; drożdże Saccharomyces cerevisiae.

Dr Monika Żelazowska
e-mail: monika.zelazowska@uj.edu.pl,  IZiBB, p. 2.109, tel. 664-50-91
Proponowana tematyka: Zoologia bezkręgowców; Organizacja jajnika, ultrastruktura i rozwój oocytów ryb.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB)
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7; 
telefon: 12-664-60-02, fax: 12-664-69-02;
e-mail: student.wbbib@uj.edu.pl
http://www.wbbib.uj.edu.pl 

 

Dr Piotr Bonarek
e-mail: piotr.bonarek< AT >uj.edu.pl, Zakład Biochemii Fizycznej WBBiB, pok. 2.01.24, tel. 12 664 61 51
Proponowana tematyka:
Rozpoznanie molekularne w oddziaływaniu białko-ligand: termodynamika procesu; analiza wpływu zmian jonizacji i hydratacji na termodynamikę oddziaływania białko-ligand.

Prof. dr hab. Joanna Cichy
e-mail: Joanna.Cichy< AT >uj.edu.pl, Zakład Immunologii WBBiB, pok. 2.1.22, tel.: 12-664-61-27,
Proponowana tematyka:
Układ odporności w kontekście chorób o podłożu autozapalnym.

Dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ
e-mail: dariusz.dziga< AT >uj.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, pok. B-243, tel.: 126646540
Proponowana tematyka:
Charakterystyka procesów mikrobiologicznej degradacji toksyn sinicowych. Badania obejmują analizę na poziomie genetycznym, biochemicznym i środowiskowym. Rozpoznawanie mechanizmów adaptacji toksycznych/potencjalnie toksycznych szczepów sinic do warunków klimatu umiarkowanego. Badana jest odpowiedź komórkowa na czynniki stresowe takie jak mocne światło i niska temperatura na poziomie genetycznym, biochemicznym i fizjologicznym Biotechnologiczna produkcja wodoru przez bakterie fotosyntetyczne. Badania dotyczą możliwości wykorzystania biomasy pochodzenia roślinnego do mikrobiologicznej produkcji wodoru przy użyciu bakterii purpurowych z rodzaju Rhodobacter.

Prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
e-mail:   jerzy.dobrucki< AT >uj.edu.pl, Zakład Biofizyki Komórki WBBiB, pok. 2.01.32, tel.: 12-664-63-82
Proponowana tematyka:
Stabilność genomu – mechanizmy indukcji uszkodzeń DNA, ścieżki naprawy DNA, rola wybranych czynników naprawczych w procesach naprawy uszkodzeń oksydacyjnych, oraz pęknięć jedno-
i dwuniciowych; struktura kompleksów naprawczych oraz ognisk naprawy DNA.

Prof. dr hab. Martyna Elas
e-mail: martyna.elas< AT >uj.edu.pl, Zakład Biofizyki, pok. B-0-37, tel.: 126646338
Proponowana tematyka:
Obrazowanie guzów nowotworowych w przedklinicznych modelach nowotworów. Terapie przeciwnowotworowe. Hipoksja w guzach nowotworowych. Modele 3D nowotworów – sferoidy, CAM. Charakterystyka przerzutowania, hamowanie procesów migracji komórek i przerzutowania.  Rozwój nowych modeli czerniaka błony naczyniowej oka.

Prof. dr hab. Leszek Fiedor
e-mail: leszek.fiedor< AT >uj.edu.pl, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, pok. B224, tel.: 12-664-63-58
Proponowana tematyka:
1) mechanizmy pierwotnych procesów fotosyntetycznych, 2) mechanizmy konwersji energii świetlnej
w chemiczną w układach biologicznych, 3) chemiczne i spektroskopowe badania nad barwnikami fotosyntetycznymi, 4) terapia fotodynamiczna.

Dr hab. Andrzej Górecki, prof. UJ
e-mail: andrzej.gorecki< AT >uj.edu.pl, Zakład Biochemii Fizycznej WBBiB, pok. 2.01.24, tel.:12 664 61 51
Proponowana tematyka:
Badanie oddziaływań: białko-ligand, białko-białko i białko-DNA, rozpatrywane w aspekcie kinetycznym, termodynamicznym i strukturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem białek kontrolujących ekspresję genów w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych. 

Dr hab. Anna Grochot-Przęczek, prof. UJ
e-mail: anna.grochot-przeczek< AT >uj.edu.pl, Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB, pok. B017,
tel.: 12 664 6398
Proponowana tematyka:
Biologia naczyniowa, stres oksydacyjny, mechanizmy senescencji komórek śródbłonka.

Prof. dr hab. Alicja Józkowicz
e-mail: alicia< AT >mol.uj.edu.pl, Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB, pok. 3.035, tel.: 12-664-64-11,
Proponowana tematyka:
Regulacja ekspresji genów związanych ze stresem oksydacyjnym, metabolizm hemu a stabilność genetyczna komórek, mechanizmy i możliwości modulacji angiogenezy, interakcje między krwiotwórczymi komórkami macierzystymi a ich niszą.

Dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ
e-mail: aneta.kasza< AT >uj.edu.pl, Zakład Biochemii Komórki, pok. A114, tel.:126646521
Proponowana tematyka:
1) badanie regulacji stanu zapalnego przez białka biorące udział w degradacji mRNA czynników prozapalnych, 3) badanie wpływu metabolizmu na regulację ekspresji genów, 3) edycja genomu za pośrednictwem systemu CRISPR-Cas.

Dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ
e-mail: sylwia.kedracka-krok<AT>uj.edu.pl, Zakład Biochemii Fizycznej, pok. C020 (2.01.21),
tel.12-664 61 48
Proponowana tematyka:
Badania molekularnego podłoża schorzeń psychiatrycznych (depresji i schizofrenii) oraz biochemicznych mechanizmów działania leków stosowanych w leczeniu tych chorób, głównie z wykorzystaniem zaawansowanych, ilościowych technik proteomicznych opartych na spektrometrii mas, badania prowadzone na liniach komórkowych i strukturach mózgu szczura. 

Dr Kinga Kłodawska
e-mail: kinga.klodawska< AT >uj.edu.pl, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, pok. A226 (4.1.28),
tel. 12-664 65 34
Proponowana tematyka:
Badanie roli wybranych enzymów w metabolizmie ściany komórkowej sinic z wykorzystaniem mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie. Badanie interakcji białek fotosyntetycznego i oddechowego łańcucha transportu elektronów w wielopodjednostkowych kompleksach in vivo i in vitro. Adaptacja jasnej fazy fotosyntezy do skrajnych warunków środowiskaw komórkach sinicy Synechocystis PCC6803.

Dr hab. Dariusz Latowski
e-mail: dariusz.latowski<AT>uj.edu.pl, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, pok. A-235, tel.: 12 6646536
Proponowana tematyka:
1) rola bakteryjnych symbiontów roślinnych w kształtowaniu odporności roślin na patogeny i zanieczyszczenia środowiska, 2) biochemia karotenoidów,  3) biochemia i fizjologia okrzemek, 4) zastosowanie barwników
w medycynie.

Dr hab. Przemysław Malec, prof. UJ
e-mail: przemyslaw.malec<AT>uj.edu.pl, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, pok. A221, tel.: 12-664-65-20
Proponowana tematyka:
1) molekularne mechanizmy odpowiedzi organizmów autotroficznych na abiotyczne czynniki środowiskowe (światło, temperatura, metale przejściowe), 2) adaptacje metaboliczne fotoautotrofów do warunków środowiskowych, 3) środowiskowa regulacja aktywności szlaków biosyntezy chlorofilu i karotenoidów,
4) fizjologiczna funkcja oligomeryzacji fotosystemu I sinic, 5) zastosowania fotoautotrofów w procesach fitoremediacji wód oraz biotransformacji odpadów.


Dr hab. Krzysztof Murzyn
e-mail: krzysztof.murzyn<AT>uj.edu.pl, Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki, pok. 3.01.36 (B028), tel. 12-664-6379, 
Proponowana tematyka:
1) biofizyka obliczeniowa: symulacja dynamiki molekularnej lamelarnych i nielamelarnych faz lipidowych, rozwój
i walidacja parametrów pól siłowych, 2) bioinformatyka sekwencji: przewidywanie struktury przestrzennej białek, identyfikacja analogów funkcjonalnych peptydów i bioaktywnych związków organicznych, przetwarzanie języka naturalnego, molekularna analiza filogenetyczna

Dr Beata Płonka
e-mail: beata.plonka< AT >uj.edu.pl, Zakład Biofizyki, pok. 2.01.27 (C026)
Proponowana tematyka:
Problemy etyczne związane z rozwojem nauk biologicznych i medycznych oraz nowych technologii.

Dr hab. Przemysław M. Płonka
e-mail: przemyslaw.plonka< AT >uj.edu.pl, Zakład Biofizyki,pok. C026 tel.: 12-664-63-50
Proponowana tematyka:
1) melanina, melanogeneza i biologia komórek upigmentowanych, 2) śluzowce jako modele w badaniach biologicznych i biomedycznych, 3) biologia tlenku azotu i NO-metria, 4) semiotyka informacji genetycznej i jej lingwistyczne aspekty

Prof. dr Agnieszka Polit, prof. UJ
e-mail: a.polit< AT >uj.edu.pl, Zakład Biochemii Fizycznej, pok. 2.01.20, tel 12-664-6156
Proponowana tematyka:
Mechanizmy przekazu informacji zachodzące z udziałem białek G i sprzężonych z nimi receptorów transbłonowych z rodziny GPCR; kaskady sygnałowe. Rola lipidów i białek w procesach tworzenia i działania w błonach komórkowych platform sygnalizacyjnych.

Prof. dr hab. Jan Potempa
e-mail: jan.potempa< AT >uj.edu.pl lub potempa<AT>uga.edu, Zakład Mikrobiologii WBBiB, pok. B220 (3.1.24),
tel.: 12-664-6343
Proponowana tematyka:
Genetyka molekularna Tannerella forsythia i Porphyromonas gingivalis, regulacja ekspresji genów, modyfikacje genetyczne bakterii, białka rekombinowane, sekrecja białek przez bakterie gramujemne.

Dr Kinga Wójcik
e-mail: kinga.wojcik< AT >uj.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, pok. 3.1.38, tel.: 12 664 6138
Proponowana tematyka:
Genetyczna analiza szczepów z rodzaju Staphylococcus. Bakteryjny biofilm. Microbiota a depresja.

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma
e-mail: ewa.zuba-surma< AT >uj.edu.pl, Zakład Biologii Komórki WBBiB, pok. C119A, tel.: 12 664-6180
Proponowana tematyka:
Zastosowania wybranych populacji komórek macierzystych i progenitorowych oraz ich pochodnych (mikrofragmentów komórkowych) w leczeniu ostrych i przewlekłych uszkodzeń mięśnia sercowego, w tym optymalizacja metod identyfikacji, izolacji oraz namnażania komórek macierzystych (KM) w celu ich zastosowania w leczeniu regeneracji serca oraz dla innych celów medycyny regeneracyjnej.Badania obejmują identyfikacje subpopulacji komórek macierzystych pochodzenia szpikowego o zwiększonym potencjale kardiomiogennym oraz angiogennym, w tym komórek macierzystych mezenchymalnych (MSCs) oraz indukowanych KM pluripotencjalnych (iPS), w celu ich potencjalnego wykorzystania u pacjentów. W prowadzonych badaniach do oznaczania rzadkich populacji komórkowych wykorzystywane są m.in. najnowocześniejsze metody cytometrii przepływowej, w tym w zakresie wieloparametrowego sortowania komórek w technologii FACS oraz analizy obrazowej z zastosowaniem systemu ImageStream.

Wydział Chemii 
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
telefon: 12 686 2770 (sekretariat), 12 686 2758 (dziekanat);
e-mail: sekretar@chemia.uj.edu.pl
http://www.chemia.uj.edu.pl

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
e-mail: baranska< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 158, tel. wew.: 2253,  profil badań z pogranicza chemii, biologii, biotechnolii, ochrony środowiska  
Proponowana tematyka: badania spektrokopowe in situ (spektoskopia Ramana i IR) tkanek roślinnych i zwierzęcych, modelowanie molekularne, analizy strukturalne zwiazków biologicznie aktywnych.  

Dr  hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ
e-mail: brindell< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 29, tel. wew.: 2221,   
Proponowana tematyka: chemia biomedyczna i bionieorganiczna, wykorzystanie kompleksów metali w diagnostyce i terapii antynowotworowej (badania fizykochemiczne, fotochemiczne i fotofizyczne, oddziaływanie z układami modelowymi DNA oraz białek).

Dr hab. Mateusz Brela
e-mail:mateusz.brela <AT>uj.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Gronostajowa 2,Kraków,
pokój nr D1-24, tel.:12 686 2527
Proponowana tematyka:Teoretyczna spektroskopia molekularna. Obliczenia metodami dynamiki molekularnej dla układów polimerowych oraz krystalicznych. Modelowanie molekularne procesów degradacji polimerów metodami chemii kwantowej (DFT).

Dr hab. Dariusz Cież
e-mail: dariusz.ciez< AT >uj.edu.pl, pok. 354, tel. 12-663-22-97,   
Proponowana tematyka: chemia metaloorganiczna, projektowanie i synteza nowych katalizatorów dla reakcji stereoselektywnych, związki heterocykliczne, badanie mechanizmów reakcji organicznych.


Dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ
Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej, Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych
Grupa Wielofunkcyjnych Materiałów Luminescencyjnych (multilumimater.pl)
e-mail:simon.chorazy< AT >uj.edu.pl
Wydział Chemii, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój C0-19, numer tel. 12 686 2777
Proponowana tematyka: Projektowanie, synteza i charakterystyka fizykochemiczna wielofunkcyjnych materiałów luminescencyjnych łączących zjawisko emisji światła z właściwościami
magnetycznymi i dielektrycznymi, chiralnością oraz wrażliwością na bodźce fizyczne (temperatura, ciśnienie, pole magnetyczne, pole elektryczne) i chemiczne (wilgotność, pary rozpuszczalników, roztwory jonów metali).
Poszukiwanie materiałów wykazujących unikalne kombinacje luminescencji z innych zjawiskami fizycznymi, których wielofunkcyjność jest projektowana pod kątem zastosowań w urządzeniach optycznych, magnetycznych i elektronicznych,
w tym magazynowaniu i przetwarzaniu informacji, konwersji światła oraz sensorach.

Dr hab. Janusz M. Dąbrowski, prof. UJ
e-mail: jdabrows< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 206A, tel. wew.: 2293,   
Proponowana tematyka: fotochemia i fotofizyka w biologii i medycynie, chemia medyczna i bionieorganiczna, wykorzystanie modyfikowanych porfiryn, chloryn i bakteriochloryn w eksperymentalnych strategiach medycznych: terapia fotodynamiczna, fotodiagnostyka, fotoimmunoterapia (badania fizykochemiczne, fotochemiczne oraz biologiczne in vitro i in vivo).

Dr hab. Marek Frankowicz
e-mail: frankowi< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 14 tel. wew.: 2211  
Proponowana tematyka: modelowanie procesów samoorganizacji w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych.  

Dr Przemysław Golik
e-mail: przemek.golik< AT >uj.edu.pl, pok. D-2-05 tel. wew.: 2434 
Proponowana tematyka: Ekspresja, oczyszczanie i krystalizacja białek będących celami molekularnymi niskocząsteczkowych sond chemicznych. Krystalizacja i rozwiązywanie struktur przestrzennych białek w kompleksie z niskocząsteczkowymi związkami organicznymi

Prof. dr hab. Andrzej Kotarba
Zakład Chemii Nieorganicznej / Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów, pok. 131A, tel. 012 663 20 17
e-mail: kotarba< AT >chemia.uj.edu.pl
Proponowana tematyka:  
 * kinetyka reakcji ciało stałe-gaz
 * charakterystyka fazowa i powierzchniowa ciał stałych
 * reaktywność i chemia powierzchni
 * synteza materiałów nieorganicznych i  modelowych  układów katalitycznych
 * badania prokatalityczne
 * badania katalizatorów przemysłowych
 * badania powierzchni implantów stalowych
Więcej informacji na stronie http://www.chemia.uj.edu.pl/kotarba/index.php
Ogólny profil proponowanych studentom zagadnień : chemia, inżynieria materiałowa.  

Dr hab. Paweł Kozyra
e-mail: kozyra< AT >chemia.uj.edu.pl, Grupa Chemii Zeolitów, Zakład Chemii Nieorganicznej, pok.: C2-26; tel.: 12 686-24-77
Proponowana tematyka: modelowanie i badanie centrów aktywnych w tlenkowych układach katalitycznych (m.in. zeolitach), badanie i modelowanie adsorpcji w materiałach porowatych (np. zeolity, MOF - sieci metaloorganiczne).
Więcej informacji na stronie http://zeochem.chemia.uj.edu.pl/kozyra

Dr hab. Krzysztof Kruczała, prof. UJ
e-mail: kruczala< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 139, tel. 12-663-29-18
lub 12-663-20-74 
Proponowana tematyka: Ogniwa paliwowe - polimerowe membrany protonoprzewodzące; Kataliza - katalizatory do zastosowania w ogniwach paliwowych; Spektroskopia, a w szczególności elektronowy rezonans paramagnetyczny. 

Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
e-mail: lewinski< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 306 tel. wew.: 2055 lub 2922
Proponowana tematyka: badania struktury krystalicznej białek; oddziaływania leków z białkami; stabilność strukturalna białek a choroby molekularne; mechanizm aktywności enzymów.  

Prof. dr hab. Wiesław Łasocha
e-mail: lasocha< AT >chemia.uj.edu.pl, Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki, Wydział Chemii UJ pok. 307, tel: 12-663-20-53; oraz kierownik Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej i Termoanalizy, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Proponowana tematyka: Badania strukturalne substancji polikrystalicznych; synteza i badania nowych materiałów. Szczegółowy opis tematyki badawczej na stronie internetowej: http://www.chemia.uj.edu.pl/~lasocha/  

Prof. dr hab. Wojciech Macyk
Zakład Chemii Nieorganicznej, pok. C1-15, tel. 686 2494, e-mail: macyk< AT >chemia.uj.edu.plwww.fotokataliza.plwww.photocatalysis.eu 
Proponowana tematyka: fotokataliza, mechanizmy procesów fotokatalitycznych (w szczególności związane z fotosensybilizacją TiO2 i aktywacją małych cząsteczek), właściwości utleniająco-redukujące fotokatalizatorów, fotokatalityczna detoksykacja i dezynfekcja (zastosowania środowiskowe i medyczne), fotokatalityczne wiązanie dwutlenku węgla, konwersja energii słonecznej, fotoelektrochemia i spektroelektrochemia półprzewodników. 

Prof. dr hab. Artur Michalak
e-mail:michalak<AT>chemia.uj.edu.pl artur.michalak<AT>uj.edu.pl, Zakład Chemii Teoretycznej
ul. Gronostajowa 2, Kraków,  pokój  nr C3-07, tel.: 12 6862381
Proponowana tematyka: Teoretyczny opis wiązania chemicznego i reaktywności układów molekularnych. Kwantowo-chemiczne badania molekularnych mechanizmów procesów katalitycznych.
Kwantowo-chemiczne badania relacji pomiędzy strukturą a właściwościami układów molekularnych. 

Dr hab. Mariusz Paweł Mitoraj, prof. UJ
e-mail: mitoraj< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. ? tel. wew.: ? 
Proponowana tematyka: Teoretyczna charakterystyka różnego typu wiązań chemicznych oraz ich związku z wybranymi zagadnieniami katalizy (np.: aktywacji węglowodorów i ich pochodnych, produkcji wodoru cząsteczkowego, etc. ), chemii metaloorganicznej oraz biochemii (np. modelowanie własności zasadowo-kwasowych).   

Dr hab. Piotr Pietrzyk
e-mail: pietrzyk< AT >chemia.uj.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej,
Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego, pok. 35 tel. wew. 12-663-2224:  
Proponowana tematyka:
nanomateriały modyfikowane jonami metali przejściowych o znaczeniu katalitycznym (zeolity), aktywacja małych cząsteczek gazowych na jonach metali, materiały nieorganiczne do generowania reaktywnych form tlenu, charakterystyka spektroskopowa (spektroskopia EPR) materiałów oraz modelowanie ich właściwości spektroskopowych i magnetycznych metodami chemii kwantowej (DFT).

Dr hab.Mariusz Radoń, prof. UJ
e-mail:mradon< AT >chemia.uj.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej,
Zespół Chemii Koordynacyjnej, pok. C1-06, tel. 12-686-24-89
Proponowana tematyka: chemia kwantowa w zastosowaniu do kompleksów metali przejściowych i modeli centrów metali w enzymach, analiza struktury elektronowej z wykorzystaniem metod DFT i wielokonfiguracyjnych, określenie dokładności metod DFT oraz opartych na funkcji falowej (benchmarki),
modelowanie wpływu środowiska (roztwór, kryształ) na własności elektronowe kompleksów metali, opis drgań molekuł poza przybliżeniem harmonicznym.
Szczegółowe informacje na stronie: https://tungsten.ch.uj.edu.pl/~mradon

Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
e-mail: sojka< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 135 tel. wew.: 2244  
Proponowana tematyka: aktywacja małych cząstek na powierzchni modelowych układów prokatalitycznych.  

Prof. dr hab.  Katarzyna Stadnicka
e-mail: stadnick< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 321b tel. wew.: 2270 lub 2268  
Proponowana tematyka: struktura kryształów w relacji do właściwości chiralnych i polarnych; mechanizm strukturalnych przemian fazowych w ferroikach; struktura krystaliczna substancji o potencjalnym działaniu farmakologicznym, w szególności przeciwarytmicznym.  

Prof. dr hab. Grzegorz Dariusz Sulka
Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Zespół Elektrochemii, Grupa Nanostrukturalnych Materiałów, 
e-mail: sulka< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 255, tel. 663 22 66  
Proponowana tematyka: Nanoporowate tlenki metali - synteza
i zastosowania; Fotoelektrochemiczne właściwości anodowych tlenków metali; Synteza nanodrutów metalicznych, półprzewodnikowych i polimerowych, Nanostrukturalne sensory do zastosowań w elektrokatalizie; Szczotki nanodrutów do zastosowań termoelektrycznych; Biokompatybilne materiału nanostukturalne na implanty kości; Uwalnianie leków z nanoporowatego TiO2.


Prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka
e-mail: szczubia< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 148, 168 tel. wew.: 2020  
Proponowana tematyka: badanie polimerów amfifilowych, w szczególności synteza polimerów amfifilowych - badanie struktur tworzonych przez polimery w roztworach wodnych, zastosowanie polimerów w ochronie środowiska, medycynie i rolnictwie, oddziaływanie polimerów i surfaktantów.  

Prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz
e-mail:szklarze< AT >chemia.uj.edu.pl pok. 58 tel. wew.: 2231 lub 2223  
Proponowana tematyka: nanokompozyty, fizykochemia cienkich warstw do zastosowań w sensorach chemicznych, katalizie i elektronice; synteza i właściwości związków kompleksowych do zastosowań w w optyce nieliniowej, katalizie homo- i heterogenicznej; kinetyka chemiczna oraz reakcje indukowane na ligandzie.  

Prof. dr hab. Szczepan J. Zapotoczny
e-mail: zapotocz< AT >chemia.uj.edu.pl, pok. 148 tel.: 012-663-20-20  
Proponowana tematyka: samoorganizujące się układy polimerowe; ultracienkie filmy polimerowe; polimery fotoaktywne; nanocząstki hybrydowe (polimerowo-nieorganiczne); biomateriały.  
 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11,
30-348 Kraków
telefon: 12 664 4890
https://fais.uj.edu.pl/

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
https://if.uj.edu.pl/

Instytut Fizyki Teoretycznej
https://ift.uj.edu.pl/


Dr hab. Jacek Bieroń, prof. UJ
e-mail: bieron< AT >if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4781 ; pok.: B-1-32
Proponowana tematyka: fizyka atomowa; teoria atomu - modele komputerowe; mechanika kwantowa; efekty łamania symetrii dyskretnych w układach atomowych.  

Prof. dr hab. Piotr Bizoń
e-mail: bizon< AT >th.if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4659 ; pok.: C-2-15
Proponowana tematyka: fizyka matematyczna; czarne dziury; solitony; nieliniowe zjawiska falowe.  

Prof. dr hab. Kazimierz Bodek
e-mail: ufbodek< AT >if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4622 ; pok.: B-2-30 
Proponowana tematyka: badania symterii fundamentalnych; fizyka neutronów zimnych i ultrazimnych; zastosowania komputerów w systemach czasu rzeczywistego; doświadczalna fizyka jądrowa.  

Prof. dr hab. Janusz Brzychczyk
e-mail: ufbrzych< AT >cyf-kr.edu.pl, tel.: 12 664 4705 ; pok.: G-0-12 
Proponowana tematyka: fizyka jądrowa i jej zastosowania w astrofizyce - badanie własności materii jądrowej (równanie stanu, termodynamika materii jądrowej) oraz komputerowe metody analizy danych.  

Prof. dr hab. Andrzej Budkowski
e-mail: ufbudkow< AT >cyf-kr.edu.pl, tel.: 12 664 4544 ; pok.: D-1-47
 http://www.if.uj.edu.pl/pl/ZINM/polyfilms
Proponowana tematyka: multi-component films of functional polymers, self-organization and soft-lithography for plastic electronics, photovoltaic devices and biotechnology, non-reactive surface pattering with conductive polymers, proteins on organic surfaces and patterns.  

Dr hab. Michał Cieśla, prof. UJ
e-mail: michal.ciesla< AT >uj.edu.pl, http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla ;tel.: 12 664 4681 ; pok.: D-2-47
 Zakład Fizyki Statystycznej,
Proponowana tematyka: modelowanie i symulacje komputerowe materii miękkiej, metody Monte-Carlo, dynamika molekularna, przejścia fazowe, dyfuzja w zatłoczonym środowisku, procesy stochastyczne, losowe upakowania.

Dr Piotr Czarnik
e-mail: piotr.czarnik< AT >uj.edu.pl,  tel.:12 664 4791; pok.: D-2-53
Instytut Fizyki Teoretycznej
Proponowana tematyka: obliczenia kwantowe, kwantowa mitygacja błędów, komputery kwantowe z kwantową korekcją błędów, algorytmy kwantowe, zastosowania klasycznych metod obliczeniowych do obliczeń kwantowych.


Dr Eryk Czerwiński
e-mail: eryk.czerwinski< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4621 ; pok.: B-2-23
Zakład Fizyki Jądrowej
Proponowana tematyka: interferometria kwantowa, symulacje komputerowe, badania laboratoryjne z zakresu fizyki jądrowej.

Dr hab. Bogdan Damski
e-mail: bogdan.damski< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4676 ; pok.: B-1-40 
 Zakład Optyki Atomowej,
Proponowana tematyka: teoretyczne badania kwantowych przejść fazowych i dynamiki wielociałowych układów kwantowych. 

Prof. dr hab. Bartłomiej Dybiec
e-mail: bartek< AT >th.if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4783 ; pok.: D-2-26 
Zakład Fizyki Statystycznej,
Proponowana tematyka: nierównowagowa fizyka statystyczna, zjawiska
indukowane szumami (aktywacja rezonansowa, rezonans stochastyczny, efekt
zapadkowy), modelowanie epidemiologiczne, modelowanie agentowe i automaty
komórkowe, metody Monte Carlo w epidemiologii i socjofizyce.

Prof. dr hab. Jacek Dziarmaga
e-mail: dziarmaga< AT >th.if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4662 ; pok.: D-2-55
Proponowana tematyka: kwantowe przejścia fazowe; kondensaty Bosego-Einsteina; informacja kwantowa.  

Prof. dr hab. Wojciech Gawlik
e-mail: gawlik< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4700 ; pok.: C-1-24
Proponowana tematyka: fizyka laserów; oddziaływanie atomów ze światłem laserowym; optyka kwantowa i nieliniowa; doświadczenia ze spułapkowanymi atomami w ultraniskich temperaturach; kondensacja Bosego-Einsteina, eksperymentalna mechanika kwantowa; materiały fotoniczne.  

Dr hab. Szymon Godlewski, prof. UJ
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, e-mail: szymon.godlewski< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4605 ; pok.: B-1-08
Proponowana tematyka: fizyka powierzchni, właściwości strukturalne i elektronowe powierzchni krystalicznych, struktura elektronowa molekuł organicznych na powierzchniach, manipulacja atomami i molekułami, reakcje chemiczne na powierzchniach. 

Dr hab. Paweł Góra, prof. UJ
e-mail: gora< AT >if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4566 ; pok.: D-2-32
strona internetowa: http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/
Proponowana tematyka: chaos; modelowanie układów biologicznych, algorytmy eksploracji danych (data mining).  

Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
e-mail:gudowska< AT >th.if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4567 ; pok.: D-2-45
Proponowana tematyka: transfer ładunkowy w układach nieuporządkowanych (problemy transportu ładunkowego w białkach - modele kinetyczne oparte na teorii procesów stochastycznych); modele typu random walk w zastosowaniu do opisu klasteryzacji uszkodzeń w DNA powstałych w wyniku napromieniowania; dyssypatywne układy kwantowe.  

Prof. dr hab. Hubert Harańczyk
e-mail: hubert< AT >castor.if.uj.edu.pl, tel.:12 664 4614 ; pok.: D-1-41 
Proponowana tematyka: fizyka biologiczna; zaschowanie wody związanej  w układach biologicznych; zjawisko perkolacji wody na powierzchni lub w obrębie matrycy biologicznej; metoda magnetycznej relaksacji jądrowej. 


Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
e-mail: stanislaw.kistryn< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4615 ; pok.: B-2-43 
Proponowana tematyka: podstawowe symetrie (i granice ich zachowania) w procesach fizyki jądrowej; oddziaływania w układach kilku nukleonów; zastosowanie komputerów w analizie danych, symulacji eksperymentów i sterowaniu układami elektronicznymi; przygotowanie prototypowych detektorów cząstek; budowa i testowanie systemów akwizycji danych.  

Prof. dr hab. Jacek Kołodziej
e-mail: jkolodz< AT >if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4838 ; pok.: G-0-11
 Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii.  
Proponowana tematyka: fizyka eksperymentalna powierzchni i nanostruktur; badania egzotycznych stanów kwantowych w układach niskowymiarowych.  

Prof. dr hab. Jerzy Konior
e-mail: jerzy.konior< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4633 ; pok.: B-1-11 
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii,
Proponowana tematyka: Badania teoretyczne (metodami analitycznymi i numerycznymi) układów typu próbnik-powierzchnia; badania związane z mikroskopią sił atomowych dotyczą półprzewodników i układów biologicznych.

Prof. dr hab. Jarosław Koperski
e-mail: ufkopers< AT >cyf-kr.edu.pl, tel.: 12 664 4675 ; pok.: C-1-20
Proponowana tematyka: doświadczalne badanie oddziaływań międzyatomowych w cząsteczkach van der waalsowskich; laserowa spektroskopia cząsteczkowa; metoda wiązki naddźwiękowej w badaniu słabo związanych cząsteczek; doświadczalne badanie kwantowo-mechanicznego "splątania" między atomami,
testowanie nierówności Bella dla atomów; metody akwizycji danych doświadczalnych.  

Prof. dr hab. Paweł Korecki
e-mail: pawel.korecki< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4627 ; pok.: G-0-09 ;
Proponowana tematyka: Tomograficzne i holograficzne obrazowanie struktury atomowej. Mikro i nanooptyka rentgenowska. Zastosowania promieniowania synchrotronowego w analizie strukturalnej.  

Dr hab. Tomasz Kozik, prof. UJ
e-mail: ufkozik< AT >kinga.cyf-kr.edu.pl, tel.: 12 664 4712 ; pok.: G-0-06
Proponowana tematyka: symulacja eksperymentu fizycznego; elektronika; detekcja cząstek elementarnych; programowanie orientowane obiektowo.  

Prof. dr hab. Franciszek Krok
e-mail: franciszek.krok< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4632 ; pok.: D-1-38
Proponowana tematyka: fizyka powierzchni, procesy samoorganizacji w skali nano, mikroskopia SEM i AFM.

Prof. dr hab. Lech Longa
e-mail: longa< AT >th.if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4667 ; pok.: D-2-49
Proponowana tematyka: przejścia fazowe i zjawiska krytyczne; ciekłe kryształy i polimery; symulacje komputerowe; mikroskopowy opis procesów pęknięć; synchronizacja układów chaotycznych.  

Dr hab. Patryk Mach, prof. UJ
e-mail: mach[at]th.if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4575 ; pok.: D-2-23 
Proponowana tematyka: hydrodynamika relatywistyczna; astrofizyczne zastosowania ogólnej teorii względności; komputerowe obliczenia równoległe w astrofizyce.  

Prof. dr hab. Edward Malec
e-mail: malec< AT >th.if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4670 ; pok.: C-2-11
Proponowana tematyka: zastosowanie teorii względności w astrofizyce; czarne dziury; akrecja w polu grawitacyjnym; hydrodynamika ogólnorelatywistyczna.  

Prof. dr hab. Andrzej Magiera
e-mail: andrzej.magiera< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4821 ; pok.: B-2-44 
Proponowana tematyka: asymetria materia-antymateria we Wszechświecie - poszukiwanie elektrycznego momentu dipolowego cząstek elementarnych; monitorowanie protonowej terapii nowotworów.  

Prof. dr hab. Paweł Moskal
e-mail: p.moskal< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4558 ; pok.: B-2-52 
Proponowana tematyka: pozytonowa tomografia emisyjna, promieniotworczość naturalna Ziemi, detektory promieniowania, produkcja i rozpady mezonów (cząstek z materii i antymaterii), kwantowo splątane mezony, ciemna materia, nowe rodzaje materii jądrowej, spektroskopia atomów antymaterii, symulacje komputerowe.  

Prof. dr hab. Maciej A. Nowak
e-mail: maciej.a.nowak< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4678 ; pok.: D-2-39 
Proponowana tematyka: kwantowa teoria pola, chromodynamika kwantowa; teoria cząstek elementarnych; defekty topologiczne; układy złożone (metody macierzy przypadkowych); zastosowania metod fizyki teoretycznej  w dziedzinach interdyscyplinarnych - fizyce biologicznej, fizyce finansowej.  

Dr hab. Andrzej Odrzywołek
e-mail: andrzej.odrzywolek< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4804; pok.: D-2-17 ; Zakład Teorii Względności i Astrofizyki;
Proponowana tematyka: astrofizyka, fizyka neutrin, rotujące gwiazdy. 

Prof. dr hab. Andrzej M. Oleś
e-mail: amoles< AT >if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4679 ; pok.: D-2-57
Proponowana tematyka: teoria materii skondensowanej; teoria magnetyzmu, silnie skorelowane elektrony; nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe; korelacje elektronowe; lokalizacja Motta; uporządkowania magnetyczne i orbitalne. 

Prof. dr hab. Zbigniew Postawa
e-mail: zp< AT >castor.if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4626 ; pok.: B-1-17
Proponowana tematyka: modelowanie komputerowe, zjawiska fizyczne i chemiczne na powierzchni.  

Prof. dr hab. Michał Praszałowicz
e-mail: michal< AT >if.uj. edu.pl, tel.: 12 664 4651 ; pok.: B-2-24; Zakład Teorii Cząstek
Proponowana tematyka: Teoria i fenomenologia cząstek, zderzenia przy wysokich energiach.  

Prof. dr hab. Szymon Pustelny
e-mail: pustelny< AT >uj. edu.pl, tel.: 12 664 4691 ; pok.: C-1-06; Zakład Fotoniki
Proponowana tematyka: Optyka nieliniowa i kwantowa, Inżynieria stanów kwantowych, Magnetometria optyczna, Magnetyczny rezonans jądrowy w bardzo słabym polu magnetycznym, Poszukiwania fizyki poza Modelem Standardowym, Światłowody fotoniczne. 

Prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs
e-mail: elzbieta.richter-was< AT>uj.edu.pl, tel.: 12 664 4802 ; pok.: D-2-11
Proponowana tematyka: fizyka cząstek elementarnych, Model Standardowy oddziaływań cząstek, eksperyment ATLAS na akceleratorze LHC w CERN, analiza danych eksperymentalnych zderzeń proton-proton, symulacje Monte Carlo, metody optymalizacji wielowymiarowych.  

Prof. dr hab. Krzysztof Sacha
e-mail: krzysztof.sacha< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4779 ; pok.: B-1-42
Proponowana tematyka: KRYSZTAŁY CZASOWE - nowa dziedzina fizyki, zapoczątkowana przez laureata Nagrody Nobla - Franka Wilczka, której jesteśmy jednym z pionierów. Studenci mają unikalną okazję włączenia się w budowanie fundamentów nowej nauki.
Dodatkowe informacje: http://chaos.if.uj.edu.pl/~sacha/teaching.html

Prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski
Zakład Teorii Cząstek  
e-mail: sadzikowski< AT >th.if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4653 ; pok.: B-2-19 
Proponowana tematyka: Chromodynamika kwantowa (QCD); badanie diagramu fazowego QCD na płaszczyźnie temperatura - gęstość; teoria kolorowych faz nadprzewodzących. Badanie podobieństw występujących pomiędzy fizyką fazy skondensowanej a teoriami cząstek elementarnych, np. zjawiska zachodzące na styku przewodnik / nadprzewodnik - odbicie Andreeva.  

Prof. dr hab. Piotr Salabura
e-mail: salabura< AT >if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4609 ; pok.: B-2-26
Proponowana tematyka: fizyka hadronów: struktura hadronów, własności hadronów w materii jądrowej; eksperymenty dotyczące badania własności hadronów przy pomocy wiązek protonowych, pionowych i ciężkich jonów.

Dr Michał Silarski
e-mail: michal.silarski< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4831; pok.: B-2-21, Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i Jej Zastosowań.
Proponowana tematyka: Badanie fundamentalnych symetrii w fizyce cząstek, poszukiwanie egzotycznych form materii, testy Modelu Standardowego, zastosowania fizyki jądrowej w medycynie oraz bezpieczeństwie publicznym.

Prof. dr hab. Andrzej Sitarz
e-mail: andrzej.sitarz< AT >if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4822 ; pok.: B-2-04 
Proponowana tematyka: fizyka matematyczna - zagadnienia związane z matematyczną strukturą teorii kwantowych, nowymi symetriami w fizyce (Algebry Hopfa, grupy kwantowe), niekomutatywną geometrią, teoriami cechowania i operatorem Diraca.  

Dr hab. Roman Skibiński, prof. UJ
e-mail: roman.skibinski< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4600 ; pok.: B-2-34
Proponowana tematyka: fizyka kilku nukleonów, oddziaływanie nukleon-nukleon, siła trójciałowa, siły jądrowe oparte o chiralną efektywną teorię pola, efekty relatywistyczne i kulombowskie w reakcjach z trzema nukleonami. Reakcje fotodezintegracji w  układach kilku nukleonów.

Dr Dagmara Sokołowska
e-mail: ufdsokol< AT >cyf-kr.edu.pl, tel.: 12 664 4690 ; pok. D-1-31 
Zakład Fizyki Materiałów Organicznych  
Proponowana tematyka: bio-fizyka (dynamika molekularna, zjawiska transportu, termodynamika) stanów miękkich materii (ciekłe kryształy, błony komórkowe i modelowe, organizmy jednokomórkowe, ciecze niejednorodne i emulsje, silikaty); metodyka (spektroskopia impedancyjna, modelowanie numeryczne); inżynieria materii miękkiej.  

Prof. dr hab. Józef Spałek
e-mail: ufspalek< AT >if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4685 ; pok.: D-2-69
Proponowana tematyka: zrenormalizowane równanie falowe dla cząstki w środowisku; kondensacje i przejścia fazowe kwantowe; nadprzewodnik wysokotemperaturowy; ciecze kwantowe mikrocząstek.  

Dr hab. Paweł Starowicz
e-mail: pawel.starowicz< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4545 ; pok.: D-1-42
Proponowana tematyka: struktura elektronowa materiałów; badanie powierzchni Fermiego oraz struktury pasmowej; spektroskopia fotoelektronów z rozdzielczością kątową (ARPES); obliczenia oparte na teorii funkcjonałów gęstości. 

Prof. dr hab. Andrzej Wereszczyński
e-mail: andrzej.wereszczynski< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 663 5570; pok.: B-2-08; Zakład Teorii Pola
Proponowana tematyka: solitony topologiczne; geometryczne i topologiczne metody w zastosowaniu do fizyki cząstek elementarny, jąder atomowych, materii jądrowej i gwiazd neutronowych.

Dr Dominik Wrana
e-mail:dominik.wrana< AT >uj.edu.pl,Instytut Fizyki pokój D-1-63, telefon  12 664 4526
Proponowana tematyka:
fizyka powierzchni, nanotechnologia, badanie materiałów w skali atomowej, metody mikroskopowe pektroskopowe badań w nanoskali,nowe materiały dla katalizy oraz ogniw paliwowych  i fotowoltaicznych, materiały memrystywne, reakcje chemiczne na powierzchniach,perowskity, ferroelektryki

Dr Aleksandra Wrońska
e-mail: aleksandra.wronska< AT >uj.edu.pl, tel.:12 664 4887; pok.: B-2-33
Instytut Fizyki
Proponowana tematyka: terapia protonowa, obrazowanie prompt gamma, budowa detektorów cząstek, eksperymenty ze źródłami promieniotwórczymi i wiązką protonową,analiza danych doświadczalnych (ROOT), symulacje reakcji jądrowych i odpowiedzi detektorów (Geant4), algorytmy rekonstrukcji obrazu (python, c++).


Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski
e-mail: kuba< AT >if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4555 ; pok.: B-1-44
Proponowana tematyka: chaos, chaos kwantowy - szczególnie w fizyce atomów, optyka kwantowa; schłodzone atomy, kondensat Bosego-Einsteina, komputery kwantowe; podstawy mechaniki kwantowej.  

Dr hab. Jacek Zejma, prof. UJ
e-mail: zejma< AT >if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4528 ; pok.: B-2-39
Proponowana tematyka: badania podstawowych oddziaływań i ich symetrii; fizyka zimnych i ultra-zimnych neutronów; analiza i akwizycja danych eksperymentalnych.

Prof. dr hab. Karol Życzkowski
e-mail: karol.zyczkowski< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4780 ; pok.: B-1-48
Proponowana tematyka: : mechanika kwantowa, teoria informacji kwantowej,
splątanie kwantowe, chaos klasyczny i kwantowy, matematyka stosowana,
patrz http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/

Wydział Geografii i Geologii
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3 a, 
telefon: 12-664-43-51, 12-664-43-52, 12-664-43-01;
http://www.wgig.uj.edu.pl


Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3 a,
telefon 12 664-52-50

Dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ
e-mail: j.balon< AT >geo.uj.edu.pl, Zakład Geografii Fizycznej, pok. 3.39, tel. 12-664-52-83.
Proponowana tematyka: środowisko przyrodnicze i antropopresja w górach wysokich, w tym w Tatrach, fizyczna geografia regionalna świata, metodologia oceny środowiska dla różnych potrzeb, stabilność środowiska przyrodniczego.  

Prof. dr hab. Bolesław Domański
e-mail: boleslaw.domanski<AT>uj.edu.pl, pok. 3.28, tel. 12-664-5335, 
Proponowana tematyka:
rozwój lokalny i regionalny i jego uwarunkowania, polityka regionalna, rewitalizacja miast, restrukturyzacja regionów. 


Dr hab.Grzegorz Maciej Micek, prof. UJ
e-mail: grzegorz.micek< AT >uj.edu.pl, pok. 3.06, tel.: 12-664-53-31
Proponowana tematyka: geografia usług; rozwój regionalny i lokalny; zastosowania metod statystycznychw w geografii społeczno-ekonomicznej. 


Dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ
e-mail: d.matuszko< AT >uj.edu.pl,
pok. 3.23 B, tel.:12 664 53-62  
Proponowana tematyka:
Zmiany i zmienność klimatu, szczególnie zachmurzenia i usłonecznienia. Klimat miasta. Klimatologia stosowana.  

Dr hab. Anna Michno, prof. UJ
e-mail: a.michno< AT >geo.uj.edu.pl, pok. 2.34, tel.: 12-664-52-71
Proponowana tematyka: holoceńska ewolucja dolin w obszarach lessowych; terenowe i laboratoryjne metody badań osadów czwartorzędowych; współczesne procesy morfogenetyczne w różnych strefach klimatycznych.  
 

Dr Dominika Wrońska-Wałach
e-mail: dominika.wronska-walach< AT >uj.edu.pl, pok. 2.16;  
Proponowana tematyka: geomorfologia dynamiczna, dendrogeomorfologia, dendrochronologia, analiza anatomiczna słojów przyrostów rocznych drzew, wykorzystanie metod geomorfometrycznych do analizy rzeźby. 

Prof. dr hab. Wiesław Ziaja
e-mail: wieslaw.ziaja< AT >uj.edu.pl, pok. 2.47, tel. 012-6645284  
Proponowana tematyka: geokompleksy i geosystemy; zróżnicowanie i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego; struktura i dynamika krajobrazu, geograficzne uwarunkowania ochrony przyrody; Arktyka, Europa Północna, Karpaty.

Wydział Geografii i Geologii
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3 a, 
telefon: 12-664-43-51, 12-664-43-52, 12-664-43-01;
http://www.wgig.uj.edu.pl

Instytut Nauk Geologicznych
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3 a,
telefon 12 664-43-50-61

Dr Anna Lewandowska. prof. UJ
e-mail: anna.lewandowska< AT >uj.edu.pl, pok. 3.43 tel. 12-664-43-97
Proponowana tematyka: Budowa Ziemi. Procesy powstawania i różnicowania magm. Permski wulkanizm okolic Krakowa.  

Prof. dr hab. Marek Michalik
e-mail: marek.michalik< AT >uj.edu.pl, pok. 3.13, tel. 12 664-43-84
Proponowana tematyka: mineralogia i petrografia; petrologia klasycznych skał osadowych i metamorficznych (m. in. trzonu krystalicznego Tatr); badania perydotydów górnego płaszcza Ziemi oraz skał dolnej części skorupy ziemskiej (Dolny Śląsk); wpływ zanieczyszczeń atmosfery na przyśpieszenie procesów niszczenia budowli zabytkowych.  

Dr hab. Michał Skiba, prof. UJ
e-mail: michal.skiba< AT >uj.edu.pl, pok. 3.17, tel. 12 664-43-88 
Proponowana tematyka: mineralogia iłów (ilasta).  
 

do góry ^

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
30-072 Kraków, ul. prof. St. Lojasiewicza 6;  
telefon (Sekretariat Dydaktyczny): (+48-12)-664-6628  
http://www.ii.uj.edu.pl

 

Dr hab. Piotr Kalita, prof. UJ
e-mail: piotr.kalita< AT >ii.uj.edu.pl, Katedra Matematyki Obliczeniowej, pok. 2147, tel. 12-6647538 
Proponowana tematyka: mechanika płynów, turbulencja,układy dynamiczne, równania różniczkowe cząstkowe, modele matematyczne w fizyce i naukach przyrodniczych.  

mgr inż. Jerzy Martyna
e-mail: martyna< AT >ii.uj.edu.pl, pok. 1056, tel. wew.: 7547  
Proponowana tematyka: systemy operacyjne; sieci komputerowe klasyczne i szerokopasmowe (ATM, SDH); multimedia w sieciach komputerowych; sieci dostępowe; systemy czasu rzeczywistego - specyfikacja, metody formalne; systemy sztucznej inteligencji w tele; zastosowanie komputerów w medycynie (kardiologii, tomografii komputerowej, komputerowym badaniu DNA).  

Prof. dr hab. Stanisław Migórski
e-mail: stanislaw.migorski< AT >ii.uj.edu.pl, pok. 2057, tel. wew.: 6666  
Proponowana tematyka: równania różniczkowe cząstkowe; metody wariacyjne dla równań cząstkowych; teoria sterowania optymalnego; nierówności wariacyjne i hemiwariacyjne; problemy optymalizacji kształtu.  

Dr Krzysztof Misztal
e-mail: krzysztof.misztal< AT >uj.edu.pl, pok. 2164, tel. 12-6647556 
Proponowana tematyka: (1) Biometria, systemy biometryczne ze szczególnym uwzględnieniem systemów wykorzystujących tęczówkę, siatkówkę, geometrię dłoni, cechy twarzy do identyfikacji i weryfikacji osób. (2) Zagadnienia z szeroko pojętego data miningu, w szczególności teoretyczne aspekty metod analizy danych, nowe metody klastrowania i klasyfikacji danych. (3) Analiza obrazów oparta o statystyczne cechy obiektów. (4) Systemy sztucznej inteligencji oraz systemy eksperckie.

Dr Włodzimierz Moczurad
e-mail: wkm< AT >ii.uj.edu.pl, pok. 2053, tel. wew.: 12-664-7536 
Proponowana tematyka: Teoria kodów, w tym uogólnienia kodów na Z2

Dr hab. Igor Podolak
e-mail: uipodola< AT >if.uj.edu.pl, pok. 2171, tel. wew.: 7567  
Proponowana tematyka: sieci neuronowe; sztuczna inteligencja. 

Dr Artur Polański
e-mail: artur.polanski< AT >uj.edu.pl,  Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej WMiI,  pok. 2143,
tel. 12 664 66 38
Proponowana tematyka: Topologia, przestrzenie metryczne, grupy topologiczne, matematyka dyskretna, teoria języków i automatów.
Jako osoba, która ukończyła zarówno kierunek Matematyka jak i Informatyka (później doktorat z Matematyki, ale zatrudnienie w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej) uważam, że jestem w stanie dobrze pokierować studentów, którzy zainteresowani są czymś na pograniczu tych dwóch kierunków.


Dr hab. Adam Roman, prof. UJ
e-mail: roman< AT >ii.uj.edu.pl, pok. 2143, tel. 12-664-66-38 
Proponowana tematyka: testowanie i jakość oprogramowania,
nauczanie maszynowe, sztuczna inteligencja, teoria języków formalnych, matematyka dyskretna, zarządzanie projektami IT

Dr  hab. Przemysław Spurek, prof. UJ
e-mail: przemyslaw.spurek< AT >uj.edu.pl, pok. 2066, Zakład Uczenia Maszynowego,
Proponowana tematyka: przetwarzanie obrazów, analiza obrazów, nauczanie maszynowe, analiza sygnałów.

Dr hab. Marek Śmieja, prof. UJ
e-mail: marek.smieja< AT >ii.uj.edu.pl, pok. 2163, tel: 12 664-6658
Proponowana tematyka: rozwój metod uczenia maszynowego, takich jak grupowanie, klasyfikacja, redukcja wymiarowości, oraz ich zastosowania w praktycznej analizie danych (cheminformatyka, dane przemysłowe). 

Prof. dr hab. Jacek Tabor
e-mail: Jacek.Tabor< AT >im.uj.edu.pl, Instytut Informatyki, pok. 2061, tel. wew.: 7510  
Proponowana tematyka: dowodzenie  twierdzeń przy użyciu  komputera, metody numeryczne, równania różniczkowe, równania funkcyjne.  

Dr hab. Bartosz Zieliński, prof. UJ
e-mail: bartosz.zielinski< AT >uj.edu.pl, pok. 2084, tel. wew.: 12-664-75-69
Proponowana tematyka: widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów, analiza obrazów, rozpoznawanie obrazów, sztuczna inteligencja.

Prof. dr hab. Piotr Zgliczyński
e-mail: zgliczyn< AT >ii.uj.edu.pl, Instytut Informatyki, pok. 2063, tel. wew.: 6667; drugi kierunek: Informatyka
Proponowana tematyka: układy dynamiczne; równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe; chaos; turbulencja; metody numeryczne i symulacje komputerowe.

Dr Marcin Żelawski
e-mail: marcin.zelawski< AT >uj.edu.pl, pok. 2150, tel. wew.: 12-664-75-42
Proponowana tematyka: rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów oraz danych, data mining, topologia obliczeniowa, projektowanie systemów informatycznych (wzorce projektowe).

Dr Jakub Zygadło
e-mail: jakub.zygadlo < AT >uj.edu.pl, pok. 2144, tel. 12-664-7545
Proponowana tematyka: matematyka dyskretna, teoria automatów i języków formalnych, algorytmy grafowe, złożoność parametryczna.

 

Instytut Matematyki
30-059 Kraków, ul. prof. St. Lojasiewicza 6;
telefon (Sekretariat dydaktyczny): 48-12-6646627 ;  
e-mail: maths@im.uj.edu.pl
http://www.im.uj.edu.pl


Dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. UJ
e-mail: Leokadia.Bialas-Ciez< AT >im.uj.edu.pl, pok. 3029, tel. wew.: 7580  
Proponowana tematyka: analiza matematyczna, geometria, aproksymacja, analiza zespolona, teoria potencjału.  

Dr Jakub Byszewski
e-mail:jakub.byszewski<AT>uj.edu.pl, Instytut Matematyki, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków,
pok. 3121, tel.: 12 664-7632
Proponowana tematyka: Teoria liczb i jej związki z dynamiką, kombinatoryką, algebrą i geometrią.

Dr Krzysztof Ciesielski, prof. UJ
e-mail: Krzysztof.Ciesielski< AT >im.uj.edu.pl, pok. 1027, tel. wew.: 6650, 
Proponowana tematyka: analiza matematyczna; topologia; teoria układów dynamicznych; historia matematyki.

Dr hab. Tomasz Kania, prof. UJ
e-mail: Tomasz2.Kania< AT >uj.edu.pl, kania< AT >math.cas.cz pok. 1030
Proponowana tematyka: analiza w nieskończenie wielu wymiarach (geometria przestrzeni Banacha, C*-algebry), metody logiki i teorii mnogości w algebrze i analizie, stochastyka w ujęciu analizy niestandardowej, problemy odwrotne w teorii macierzy.

Dr Marcin Kulczycki
Katedra Równań Różniczkowych
e-mail: Marcin.Kulczycki< AT >im.uj.edu.pl, pok. 1012, tel. 12664-7593
Proponowana tematyka: topologia.

Dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ
e-mail: Dominik.Kwietniak< AT >uj.edu.pl, pok. 2124, tel. wew.: 12664-7505 
Proponowana tematyka: Układy dynamiczne i teoria ergodyczna oraz ich zastosowania w kombinatoryce, teorii liczb i algebrze.  

Dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ
e-mail: Zdzislaw.Pogoda< AT >im.uj.edu.pl, pok. 1026, tel. wew.: 6641
Proponowana tematyka: geometria; geometria różniczkowa; zastosowania geometrii; topologia i jej zastosowania; zastosowania w fizyce; historia matematyki - rozwój pojęć. 

Prof. dr hab. Wojciech Słomczyński
e-mail: Wojciech.Slomczynski< AT >im.uj.edu.pl, pok. 2032, tel. wew.: 7524
Proponowana tematyka: chaos; entropia; fraktale; zastosowania matematyki w fizyce, biologii i politologii.  

Prof. dr hab. Robert Wolak
e-mail: Robert.Wolak< AT >im.uj.edu.pl, pok. 2019, tel. wew.: 7532  
Proponowana tematyka: topologia; geometria; geometria w fizyce; geometria w biologii.  
 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
Instytut Informatyki Stosowanej
telefon: 12 664 4737
https://iis.uj.edu.pl/

 

Dr hab. Andrzej Kapanowski
e-mail: andrzej.kapanowski< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4628 ; pok.: D-2-61;
Proponowana tematyka: Fizyka: teoria ciekłych kryształów, fizyka statystyczna; Informatyka: implementacja algorytmów i struktur danych w języku Python, obliczeniowa teoria grup, teoria grafów.

Dr inż. Krzysztof Kutt
e-mail: krzysztof.kutt< AT >uj.edu.pl, Instytut Informatyki Stosowanej WFAIS, pokój C-2-36, brak telefonu
Proponowana tematyka: Inżynieria wiedzy, grafy wiedzy, sieć semantyczna, systemy wiki, informatyka afektywna (systemy przetwarzające emocje), analiza sygnałów psychofizjologicznych (m.in. EKG, EDA, EEG, mowa, ekspresja mimiczna), interfejsy człowiek-komputer (w tym gry), personalizacja i adaptacja interfejsów, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja.

Prof. dr hab. Wiesław Płaczek
e-mail: placzek< AT >th.if.uj.edu.pl, tel.: 12 664 4564 ; pok.: D-2-09
Proponowana tematyka: fizyka cząstek; kwantowa teoria pola; Model Standardowy oddziaływań cząstek; eksperymenty akceleratorowe wysokich energii; metody Monte Carlo; modelowanie procesów fizyki cząstek
 - konstrukcja tzw. generatorów przypadków; programowanie obiektowe, komputery kwantowe. 

Dr hab. Barbara Strug, prof. UJ
Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej WFAIS, ul. prof. St. Łojasiewicza 11, e-mail: barbara.strug< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4762 ; pok.: C-2-22 
Proponowana tematyka: projektowanie wspomagane komputerowo, reprezentacja grafowa
i jej zastosowania, metody generacji i analizy struktur grafowych.

Dr hab. Paweł Węgrzyn
Zakład Technologii Gier WFAIS, ul. prof. St. Łojasiewicza 11, e-mail:pawel.wegrzyn< AT >uj.edu.pl, tel.: 12 664 4638 ; pok.: C-2-29
Proponowana tematyka: Symulacje ciał „miękkich", czyli takich które zmieniają kształt w trakcie ruchu, stanowią jedno z ciekawszych wyzwań w tworzeniu interaktywnych aplikacji czasu rzeczywistego (gier wideo, symulatorów). Wymaga to połączenia optymalnych modeli fizycznych i graficznych z wydajnymi algorytmami obliczeniowymi i technikami renderowania w czasie rzeczywistym.

Dr Aleksandra Wrońska
e-mail: aleksandra.wronska< AT >uj.edu.pl, tel.:12 664 4887; pok.: B-2-33
Instytut Fizyki
Proponowana tematyka: terapia protonowa, obrazowanie prompt gamma, budowa detektorów cząstek, eksperymenty ze źródłami promieniotwórczymi i wiązką protonową, analiza danych doświadczalnych (ROOT), symulacje reakcji jądrowych i odpowiedzi detektorów (Geant4), algorytmy rekonstrukcji obrazu (python, c++).

 

 

 

 

Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej,
30-348 Kraków, ul. prof. St. Łojasiewicza 6;  
telefon (+48-12) 664 66 47  
http://tcs.uj.edu.pl/

 

Dr Lech Duraj
e-mail: duraj< AT >tcs.uj.edu.pl, pok. 3054, tel. 12 664 75 59;
Proponowana tematyka: algorytmika; złożoność obliczeniowa.

Dr Grzegorz Gutowski
e-mail: gutowski< AT >tcs.uj.edu.pl, pok. 3054, tel. 12 664 75 59, http://tcs.uj.edu.pl/Gutowski/;
Proponowana tematyka: algorytmika; algorytmy on-line; kombinatoryka; teoria grafów.

Dr Grzegorz Herman
e-mail: gherman< AT >tcs.uj.edu.pl, pok. 3056, tel. 12 664 75 61, Katedra Algorytmiki;
Proponowana tematyka: algorytmika; języki programowania i kompilatory; programowanie niskopoziomowe.

Prof. dr hab. Marek Zaionc
e-mail: zaionc< AT >tcs.uj.edu.pl, Katedra Podstaw Informatyki, pok 3066, tel. 12 664 6649 
Proponowana tematyka: asymptotic probability in logic, computability theory, computational logic, typed lambda calculus, lambda definability, functional programming.

aktualizacja: 30.08.2023 G.J.