Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opiekunowie naukowi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak dołączyć do listy opiekunów naukowych?

Zainteresowanych podjęciem obowiązków Tutora Studiów Matematyczno-Przyrodniczych bardzo prosimy o uważne przeczytanie poniżej zamieszczonych informacji.

Informacje dla Tutorów

Aby zostać tutorem SMP należy zgłosić swoją gotowość Radzie Programowej SMP oraz podać kilka podstawowych informacji o swoich zainteresowaniach naukowych i tematyce, która zostanie zaproponowana podopiecznym.
Bardzo prosimy, aby podawana informacja była możliwie kompletna, a opis tematyki zwięzły i zrozumiały dla ludzi dopiero rozpoczynających studia wyższe.

Przed zgłoszeniem się na Tutora należy zapoznać się w całości z Regulaminem SMP oraz z informacjami dla tutorów. Bardzo ważne jest, aby tutor był w pełni świadomy zakresu swoich obowiązków wobec potencjalnych podopiecznych.

Rada Programowa SMP bardzo dziękuje wszystkim pracownikom, podejmującym trud indywidualnej opieki nad najlepszymi studentami, poszukujcącymi interdyscyplinarnego wykształcenia!

Kroki formalne

Aby zostać tutorem SMP prosimy o przesłanie poniższych informacji do Sekretarza Rady Programowej
 e-mail: aleksandra.wronska@uj.edu.pl

  1. Imię i Nazwisko
  2. Tytuł naukowy
  3. Wydział, Instytut, ewentualnie Zakład
  4. Adres służbowy zawierający numer pokoju i telefon
  5. Adres e-mail
  6. Krótki (hasłowy lub 2-3 zdania) opis proponowanych tematów (w takiej formie pojawią się na stronie www)
  7. Zgodę na zostanie tutorem SMP (Wyrażam zgodę na zostanie tutorem SMP)

Informacje z pkt. 1-6 zostaną umieszczone na stronie internetowej SMP.