Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Rekrutacja na Studia SMP w roku akademickim 2021/2022

Zasady ogólne rekrutacji na Studia Matematyczno-Przyrodnicze (termin rejestracji i składania dokumentów, data i forma przeprowadzenia kwalifikacji) podane są na odpowiedniej stronie internetowej - Uniwersyteckiego systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na studia UJ.

Rekrutacja na studia – tu przedstawione są m.in. ogólne zasady kwalifikacji na studia, terminy, informacje dla olimpijczyków.

Podstawowe zasady kwalifikacji

Przeprowadzony zostaje konkurs świadectw nowych matur. Kwalifikacja następuje na podstawie liczby punktów procentowych zdobytych na egzaminie maturalnym- główny przedmiot  z pierwszej grupy- matematyka, oraz jednego z przedmiotów z grupy drugiej: chemii, biologii, fizyki, geografii lub informatyki  O przyjęciu decyduje suma punktów procentowych ważona w taki sposób, że wynikowi uzyskanemu na poziomie rozszerzonym przypisuje się wagę dwukrotnie większą niż wynikowi uzyskanemu na poziomie podstawowym.  
Analogiczne postępowanie obejmuje kandydatów z maturami międzynarodowych i zagranicznych, przy czym punkty procentowe przelicza się w stosunku do maksymalnej możliwej liczby dla każdego przedmiotu, a jako poziomy podstawowy i rozszerzony traktuje się odpowiednio SL i HL (lub równoważne). Uwzględniony ostaje wynik z matematyki i najlepszy spośród wyników pozostałych przedmiotów przyrodniczych.

Składanie dokumentów i dodatkowe informacje: smp@uj.edu.pl.

Dodatkowe informacje dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

W rekrutacji na studia matematyczno - przyrodnicze są uwzględniane te olimpiady, które odpowiadają przedmiotom kwalifikacyjnym branym pod uwagę w rekrutacji. Szczegółowa lista olimpiad ogólnopolskich oraz międzynarodowych znajduje się na stronie irk.uj.edu.pl w katalogu studiów - karta studiów matematyczno-przyrodniczych.

Laureaci oraz finaliści olimpiad przyjmowani są na studia na preferencyjnych zasadach, tj.:

- Laureat olimpiady ogólnopolskiej eliminacji centralnych, a także medalista lub uczestnik finału olimpiady międzynarodowej, która jest brana pod uwagę w rekrutacji na studia matematyczno - przyrodnicze otrzymuje maksymalny wynik kwalifikacji.

- Finalista dostaje 100% z każdego przedmiotu znajdującego się w tej samej grupie przedmiotów, w której znajduje się przedmiot, do którego przypisana jest olimpiada.

Uwaga: laureaci oraz finaliści olimpiad są zobowiązani do dopełnienia wszystkich warunków formalnych określonych w zasadach naboru na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz  wszystkich procedur rekrutacyjnych, w tym m.in. dokonania rejestracji  w systemie IRK UJ w terminie wyznaczonym kandydatom z danym rodzajem matury oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowe uwagi dotyczące rekrutacji na studia SMP

Kandydat na Studia Matematyczno - Przyrodnicze wybiera kierunek wiodący spośród tych oferowanych przez Wydziały:

  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
  • Wydział Biologii,
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wydział Geografii i Geologii,
  • Wydział Matematyki i Informatyki.

Dodatkowe zasady rekrutacji obowiązują na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Szczegóły pod linkiem:
https://smp.uj.edu.pl/komunikaty-rady-programowej-smp/-/journal_content/56_INSTANCE_TjiUxGPxDMu7/7276335/139025661

Strony, które warto odwiedzić:
irk.uj.edu.pl – katalog studiów oraz system do rekrutacji na studia;
rekrutacja.uj.edu.pl – przewodnik po rekrutacji na studia w języku polskim;
welcome.uj.edu.pl – przewodnik po rekrutacji na studia w językach obcych

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 19
tel.: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81
fax.: (+48 12) 663 14 34
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona: www.rekrutacja.uj.edu.pl
Godziny dyżurów: poniedziałek - piątek, 08:00 -16:00