Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023
Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do 30 września 2023 roku
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 2 października 2022 roku do 24 lutego 2023 roku
Letni: od 25 lutego 2023 roku do 30 września 2024 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
 • od 2 października do 22 grudnia 2022 roku
 • od 3 do 28 stycznia 2023 roku
 • od 25 lutego do 5 kwietnia 2023 roku
 • od 12 kwietnia do 16 czerwca 2023 roku
Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA
od 29 stycznia do 11 lutego 2023 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA
od 18 do 24 lutego 2023 roku
LETNIA
od 17 do 30 czerwca 2023 roku
LETNIA POPRAWKOWA
od 1 do 15 września 2023 roku
Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 23 grudnia 2022 roku do 2 stycznia 2023 roku
PRZERWA SEMESTRALNA
od 12 do 17 lutego 2023 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 6 do 11 kwietnia 2023 roku
PRZERWA WAKACYJNA
od 1 lipca do 30 września 2023 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć

– 31 października 2022 roku
– 2 maja 2023 roku
– piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów UJ, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.
Okres od 16 do 30 września 2023 roku jest przeznaczony na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2021 roku do 24 lutego 2022 roku
Letni: od 25 lutego 2022 roku do 30 września 2022 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
 • od 1 października 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku
 • od 3 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022 roku
 • od 25 lutego 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku
 • od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku
Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA
od 29 stycznia 2022 roku do 10 lutego 2022 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA
od 19 lutego 2022 roku do 24 lutego 2022 roku
LETNIA
od 17 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku
LETNIA POPRAWKOWA
od 1 września 2022 roku do 15 września 2022 roku
Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 23 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku
PRZERWA SEMESTRALNA
od 12 lutego 2022 roku do 18 lutego 2022 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 15 kwietnia 2022 roku do 19 kwietnia 2022 roku
PRZERWA WAKACYJNA
od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć
 • 12 listopada 2021 roku
 • 2 maja 2022 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia
Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów UJ, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów