Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2021 roku do 24 lutego 2022 roku
Letni: od 25 lutego 2022 roku do 30 września 2022 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
 • od 1 października 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku
 • od 3 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022 roku
 • od 25 lutego 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku
 • od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku
Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA
od 29 stycznia 2022 roku do 10 lutego 2022 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA
od 19 lutego 2022 roku do 24 lutego 2022 roku
LETNIA
od 17 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku
LETNIA POPRAWKOWA
od 1 września 2022 roku do 15 września 2022 roku
Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 23 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku
PRZERWA SEMESTRALNA
od 12 lutego 2022 roku do 18 lutego 2022 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 15 kwietnia 2022 roku do 19 kwietnia 2022 roku
PRZERWA WAKACYJNA
od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć
 • 12 listopada 2021 roku
 • 2 maja 2022 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia
Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów UJ, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021
Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2020 roku do 24 lutego 2021 roku
Letni: od 25 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
 • od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku
 • od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021 roku
 • od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku
 • od 7 kwietnia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku
Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA
od 29 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA
od 18 lutego 2021 roku do 24 lutego 2021 roku
LETNIA
od 16 czerwca 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku
LETNIA POPRAWKOWA
od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku
Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 23 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku
PRZERWA SEMESTRALNA
od 11 lutego 2021 roku do 17 lutego 2021 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 1 kwietnia 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku
PRZERWA WAKACYJNA
od 30 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć
 • 2 maja 2021 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia
Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek Dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan Wydziału – z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału – może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2021 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.