Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady rekrutacji na Wydział Matematyki i Informatyki w roku akademickim 2021/2022

Zasady rekrutacji na Wydział Matematyki i Informatyki w roku akademickim 2021/2022

Osoby rekrutujące się na I rok, I stopnia Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ  w roku akademickiem 2021/2022,  na kierunki wiodące które realizowane są na Wydziale Matematyki i Informatyki tj.: matematyka, matematyka komputerowa, informatyka oraz informatyka analityczna proszone są o uwzględnienie w planowaniu swojej ścieżki studiowania (składania deklaracji wyboru kierunku wiodącego) że może wystąpić konieczność zmiany kierunku wiodącego z przyczyn niezależnych od Władz Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na Studiach Matematyczno-Przyrodniczych, Wydział Matematyki i Informatyki wprowadził zasadę, że student SMP zostanie przyjęty na ww. kierunki wiodące tylko wtedy, gdy wynik punktowy uzyskany przez studenta w procedurze rekrutacyjnej na SMP  jest nie niższy niż najniższy z wyników studentów przyjętych w trakcie rekrutacji prowadzonej na danym kierunku studiów.

W latach poprzednich uśredniony najniższy wyniki punktowy dla osób rekrutujących się na Wydziale Matematyki i Informatyki dla poniższych kierunków studiów kształtował się następująco:


- kierunek matematyka najniższy wynik 60 %
- kieurnek matematyka komputerowa najniższy wynik 60%
- kierunek informatyka najniższy wynik 78 %
- kierunek informatyka analityczna najniższy wynik 94 %

Osoby które planują rekrutować się na powyższe kierunki wiodące w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych mogą uzyskać szczegółowe informacje w jednostce, która  zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Studenci przyjęci na Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJ (studia I i II stopnia), którzy nie wybrali ww. kierunków jako kierunków wiodących, mogą uczęszczać na zajęcia oferowane przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ za zgodą odpowiedniego kierownika studiów uzależnioną od liczby wolnych miejsc w grupach.


Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
telefon do jednostki: 12 664 46 10