Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o SMP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Stypendyści MEN w roku akademickim 2000/2001

30.10.2012
(10 stypendystów SMP na 41 stypendia MEN w UJ)
Oskar Stanisław Kędzierski - matematyka
Kamil Kloch - fizyka
Marcin Krajewski - fizyka
Piotr Pietrzyk - chemia
Krzysztof Roszkowski - fizyka
Aleksander Sobczyk - fizyka
Aleksander Urbański - matematyka
Michał Wojtylak - informatyka
Mikołaj Zalewski - fizyka
Maciej Żenczykowski - fizyka

Konkurs na najlepszą pracę roczną dla studentów I roku SMP rozstrzygnięty!

30.10.2012
Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z ocenami recenzentów, przyznała: I nagrodę panu Wojciechowi Tarnowskiemu II nagrodę panu Maciejowi Tochowi III nagrodę panu Krzysztofowi Siekańskiemu Zgodnie z regulaminem

Konkurs na najlepszą pracę roczną dla studentów I roku SMP

30.10.2012
W ramach projektu "Zwiększenie liczby studentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim" odbywa się konkurs

Dodatkowe informacje dotyczące zajęć w Instytucie Geografii

06.12.2012
Na prośbę Dyrektora ds. Studenckich Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zamieszczamy poniżej informację dla studentów wybierających zajęcia na kierunku Geografia.

Stypendyści MEN w roku akademickim 1999/2000

28.11.2012
(10 stypendystów SMP na 43 stypendia MEN w UJ) Edward Goerlich - fizyka, Oskar Stanisław Kędzierski - matematyka, Kamil Kloch - fizyka, Marcin Krajewski - fizyka, Piotr Pietrzyk - chemia, Krzysztof Roszkowski - fizyka, Aleksander Sobczyk - fizyka, Aleksander Urbański - matematyka, Michał Wojtylak - informatyka, Mikołaj Zalewski - fizyka, Maciej Żenczykowski - fizyka