Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o SMP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP) - to nowoczesny sposób studiowania na wydziałach nauk matematycznych i przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (27 kierunków do wyboru: astronomia, astrofizyka i kosmologia, biofizyka, biologia, biochemia, bioinformatyka, biotechnologia, biotechnologia molekularna, biofizyka molekularna i komórkowa, chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju, E-gospodarka przestrzenna, fizyka, fizyka dla firm, geologia, geografia, geografia i gospodarka przestrzenna, informatyka, informatyka analityczna, informatyka stosowana, informatyka gier komputerowych, matematyka, matematyka komputerowa, neurobiologia, zaawansowane materiały i nanotechnologie, oraz zarządzanie zasobami przyrody).

Co wyróżnia te studia?

Indywidualny tok studiów od ich rozpoczęcia, pod opieką tutora (opiekuna naukowego). Każdy słuchacz wybiera interesujące go kursy spośród całej oferty wydziałów matematyczno-przyrodniczych.

Interdyscyplinarność - możliwość uczęszczania na zajęcia z różnych dziedzin. Wstępny wybór kierunku wiodącego (jednego z dwudziestu jeden) następuje na pierwszym roku studiów a ostateczny pod koniec drugiego roku studiów. Uwaga: dowolność wyboru kierunku wiodącego jest ograniczona pewnymi restrykcjami, patrz punkt: Komunikaty Rady Programowej SMP i Regulamin SMP. Po ukończeniu pierwszego stopnia (3 lata) studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie wybranego kierunku, a w przypadku kontynuacji nauki w trybie studiów SMP na drugim stopniu (2 lata) i ich ukończeniu, absolwent uzyskuje tytuł magistra jednego z dwudziestu dwóch kierunków.

Rozwijanie samodzielności, kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru, rozbudzanie zainteresowań, indywidualne możliwości rozwoju dla każdego studenta, wczesne zaangażowanie w pracę naukową owocują znakomitym przygotowaniem słuchaczy SMP do dalszej drogi życiowej.
Dotychczasowe doświadczenie (studia działają od roku 1993/94) pokazuje, że studenci SMP wyróżniają się zdecydowanie swoimi wynikami w nauce, zbierając liczne nagrody i stypendia.