Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o SMP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konwersatorium dla I i II roku SMP

28.02.2022 Zmiana formy z trybu stacjonarnego na zdalną spotkanie odbędzie się zdalnie w zespole zajęć na MS Teams, osoby które chcą dołączyć do spotkania proszone są o kontakt e-mail: aleksndra.wronska@uj.edu.pl Wznawiamy nasze spotkania w ramach Konwersatorium SMP, tym razem wykład wygłosi Dr hab. Joanna Kołodziej która jest absolwentką matematyki teoretycznej i informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pt.: Metody uczenia maszynowego w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów analityki danych. W nadchodzącym semestrze odbędziemy 7. Planuję, że znakomita większość spotkań odbędzie się w trybie stacjonarnym, o zmianach i wyjątkach będę Państwa informować na bieżąco. Przypominam, że spotykamy się w tym semestrze w poniedziałki o 18:15 w sali A-1-03

Tytuł: Metody uczenia maszynowego w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów analityki danych

Streszczenie: Metody uczenia maszynowego (ML) znalazły swoje zastosowanie w rozwiązywaniu wielu skomplikowanych problemów optymalizacji globalnej, predykcji, problemów decyzyjnych, czy też szerokiej klasy problemów numerycznych. Jednak ich pierwotnym zastosowaniem było wspomagania przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych o często zmiennej strukturze. Celem wykładu jest definicja podstawowych klas problemów analityki danych jako problemów uczenia maszynowego i przedstawienie prostej taksonomii metod ML dedykowanych rozwiązywaniu tych problemów. Następnie omówione zostaną metody wstępnej obróbki (pre-processingu) danych pod katem ich użyteczności w pomiarach, badaniach doświadczalnych i laboratoryjnych. W ostatniej części wykładu zademonstrowane zostaną przykłady zastosowań prezentowanych metod ML w rozwiazywaniu konkretnych problemów praktycznych.

Dr hab. Joanna Kołodziej jest absolwentką matematyki teoretycznej i informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Państwowym Instytucie Badawczym NASK w Warszawie i na Politechnice Krakowskiej. Prof. Kołodziej jest autorką ponad 200 książek, prac w czasopismach naukowych i recenzowanych prac konferencyjnych, od 4 lat przewodniczy Polskiej Sekcji IEEE CIS. W pracy naukowej, zajmuje się metodami sztucznej inteligencji i metodami uczenia maszynowego oraz ich zastosowaniem w rozwiązywaniu problemów związanych z cyberbezpieczeństwem, przetwarzania dużych zbiorów danych i alokacji zasobów w rozproszonych środowiskach obliczeniowych (chmury obliczeniowe, klastry i gridy).

Kontakt: joanna.kolodziej@nask.pl, jokolodziej@pk.edu.pl, www.joannakolodziej.org

konwers_07.03.2022

Konwersatorium dla I i II roku SMP

07.03.2022 Konwersatorium SMP, tym razem wykład Pan Prof. dr hab.. Szczepan Zapotoczny z Wydziału Chemii, który wygłosi referat pt. "Nanokapsuły polimerowe - biomimetyczne nośniki leków i reaktory". Spotkanie odbędzie się stacjonarnie, w sali A-1-03.
Kolejne terminy naszych spotkań:
marzec: 21, 28 (to nie pomyłka, NIE spotykamy się 14 marca),
kwiecień: 4, 11, 25.