Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty Rady Programowej SMP - informacje z kierunków wiodących

Mimima Programowe na kierunkach wiodących obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016.

04.09.2015
Minimum programowe przewidziane jest dla studentów, którzy rozpoczęli Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Regulamin SMP który obowiązywał w okresie od 1.10.2013 do 30.09.2015

03.09.2013
Regulamin SMP. który obowiązywał w okresie od 1 października 2013 do 30 września 2015

Dodatkowe informacje dotyczące podejmowania zajęć na kierunku Biologia

08.02.2013
Studentów SMP, którzy pragną kontynuować studia na kierunku Biologia zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.biologia.studies.uj.edu.pl/ zawierającej Informator kierunku Biologia UJ oraz Harmonogram kursów. Z uwagi na konieczność przydziału do grup ćwiczeniowych oraz grup zajęć terenowych prosimy studentów o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, najpóźniej do dnia 20 września. Dane kontaktowe Dziekanatu znajdują się na stronie internetowej.

Porozumienie Dziekanów dotyczące SMP

31.07.2016
Dziekani Wydziałów partycypujących w prowadzeniu SMP podpisali porozumienie wyjaśniające niektóre kwestie dotyczące SMP

Dodatkowe informacje dotyczące zajęć w Instytucie Geografii

06.12.2012
Na prośbę Dyrektora ds. Studenckich Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zamieszczamy poniżej informację dla studentów wybierających zajęcia na kierunku Geografia.