Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o SMP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Konwersatorium SMP dla I i II roku

13.05.2020
18.05.2020 odbędzie się Konwersatorium SMP dla I i II roku, na którym dr Wojciech Krzemień ( Zakład Wysokich Energii Narodowego Centrum Badań Jądrowych ) wygłosi wykład pt. "Jak znależć igłę w stogu siana ? Poszukiwania Nowej Fizyki poza Modelem Standardowym na przykładzie LHCb". Konwersatorium odbędzie się zdalnie poprzez MS Teams, rozpoczęcie wykładu o godzinie 18:15, ale prosimy o logowanie się już od godziny 18:00. Osoby, które nie dostały kodu logowania, a chciałby wziąć udział w konwersatorium, proszone są o kontakt z dr Aleksandrą Wrońską. Jest to ostatnie konwersatorium w tym semestrze. Streszczenie: Model Standardowy (MS) cząstek elementarnych jest obecnie przyjętą teorią opisującą fundamentalne cząstki i ich oddziaływania. Poszukiwanie zjawisk i ich wyjaśnień poza ramami MS jest jednym z wyzwań współczesnej fizyki. Eksperymentalnie możemy to robić rejestrując informacje o zjawiskach które dzieją się po zderzeniach rozpędzonych wysokoenergetycznych cząstek w akceleratorach. Wykład będzie skupiał się na pokazaniu jak przy wykorzystaniu nowoczesnych metody statystycznych (między innymi uczenia maszynowego) można wyłuskać interesujące informacje z olbrzymich zbiorów danych rejestrowanych podczas zderzeń protonów w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Przykłady będą oparte na procesach analizowanych przez projekt LHCb w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.

Konwersatorium dla I i II roku SMP

05.05.2020
11.05.2020 odbędzie się Konwersatorium SMP dla I i II roku, na którym dr hab. Łukasz Kaczmarek ( Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ) wygłosi wykład pt. "Z życia niesporczaków, czyli dlaczego bywają nazywane śpiącymi królewnami". Konwersatorium odbędzie się zdalnie poprzez MS Teams, rozpoczęcie wykładu o godzinie 18:15, ale prosimy o logowanie się już od godziny 18:00. Osoby, które nie dostały kodu logowania, a chciałby wziąć udział w konwersatorium, proszone są o kontakt z dr Aleksandrą Wrońską.

Konwersatorium dla I i II roku SMP

04.05.2020
04.05.2020 odbędzie się Konwersatorium SMP dla I i II roku, na którym dr Wojciech Krzemień ( Zakład Wysokich Energii Narodowego Centrum Badań Jądrowych ) wygłosi wykład pt. "Jak znależć igłę w stogu siana ? Poszukiwania Nowej Fizyki poza Modelem Standardowym na przykładzie LHCb". Konwersatorium odbędzie się zdalnie poprzez MS Teams, rozpoczęcie wykładu o godzinie 18:15, ale prosimy o logowanie się już od godziny 18:00. Osoby, które nie dostały kodu logowania, a chciałby wziąć udział w konwersatorium, proszone są o kontakt z dr Aleksandrą Wrońską. Streszczenie: ....

Konwersatorium dla I i II roku SMP

21.04.2020
27.04.2020 odbędzie się Konwersatorium SMP dla I i II roku, na którym dr hab. Agnieszka Pollo, prof. UJ ( Obserwatorium Astronomiczne UJ ) wygłosi wykład pt. "Wielkoskalowa struktura Wszechświata". Konwersatorium odbędzie się zdalnie poprzez MS Teams, rozpoczęcie wykładu o godzinie 18:15, ale prosimy o logowanie się już od godziny 18:00. Osoby, które nie dostały kodu logowania, a chciałby wziąć udział w konwersatorium, proszone są o kontakt z dr Aleksandrą Wrońską.

Konwersatorium dla I i II roku SMP

17.04.2020
20.04.2020 odbędzie się Konwersatorium SMP dla I i II roku, na którym prof. dr hab. Wojciech Macyk ( Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UJ ) wygłosi wykład pt. "Co fotokataliza ma wspólnego z fotografią, fotosyntezą i fotowoltaiką?". Konwersatorium odbędzie się zdalnie poprzez MS Teams, rozpoczęcie wykładu o godzinie 18:15, ale prosimy o logowanie się już od godziny 18:00. Osoby, które nie dostały kodu logowania, a chciałby wziąć udział w konwersatorium, proszone są o kontakt z dr Aleksandrą Wrońską.