Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o SMP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

17.04.2023 Konwersatorium dla I roki i II roku SMP

17.04.2023 Konwersatorium SMP, będziemy gościć panią dr hab. Annę Paszyńską z Instytutu Informatyki Stosowanej WFAIS UJ. Tematem spotkania będzie „Zastosowanie gramatyk grafowych w grafice komputerowej i naukach obliczeniowych"
Streszczenie prezentacji: W grafice komputerowej i metodach obliczeniowych bardzo często potrzebne są metody automatycznego generowania obiektów. Do automatycznego generowania obiektów geometrycznych można wykorzystać tak zwane gramatyki, dostarczające zbiór reguł określających w jaki sposób można z prostych obiektów graficznych tworzyć bardziej złożone obiekty. W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie idea działania różnego rodzaju gramatyk oraz ich przykładowe zastosowania. W szczególności omówiony zostanie sposób automatycznego generowania roślin i budynków wykorzystywany w grafice i w grach komputerowych. Gramatyki grafowe mają również zastosowanie w obliczeniach naukowych.
W drugiej części prezentacji przedstawiona zostanie gramatyka umożliwiająca automatyczną generację siatek obliczeniowych pokrywających topografię terenu Małopolski, nad którym
przeprowadzone zostały symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.


Zapraszamy wszystkich serdecznie, spotykamy się stacjonarnie.

 

Data opublikowania: 11.04.2023
Osoba publikująca: Joanna Grabocińska